Wie was Pieter de la Court?

Pieter de la Court (1618-1685) is de bekendste vertegenwoordiger van de 'staatsgezinde partij' in de tweede helft van de 17e eeuw. Als zoon van de Vlaamse immigrant Pieter de la Court de oudere wist hij, samen met zijn broer Johan, zich in korte tijd op te werken tot een van de meest succesvolle lakenreders (textielhandelaren) van Leiden.


'Querulant'

Hij schreef zowel economische als politieke werken. Hij stond bekend als fel anti-Orangistisch en werd door zijn politieke tegenstanders gezien als een 'querulant'(= ruziemaker).

Curriculum Vitae

In het rampjaar 1672 vluchtte hij samen met Pieter de Groot, zoon van Hugo de Groot, naar het buitenland. Tot diens dood in 1672 onderhield De la Court, indirect, contact met Johan de Witt, die enkele hoofdstukken schreef in een van zijn boeken. Zijn politieke werken, en met name de 'Politike Weeg-schaal' hadden een invloed op het politieke denken van Franciscus van den Enden en Baruch Spinoza.

Oeuvre

  • Het welvaren van Leiden (handschrift uit het jaar 1659, eerst gedrukt door Felix Driessen, Nijhoff, 1911)
  • Consideratien van staat, ofte politike weeg-schaal, 1661
  • Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland, 1669


Laatst Gewijzigd: 06-01-2015