Wat is CA-OS?

Hoe worden de regels van een cultuur bepaald? Waarom botsen culturen met elkaar? Welke sociale problemen hebben ontwikkelingslanden?  Wat dragen tieners? Hoe tolerant is Nederland? Dit zijn vragen waarmee antropologen en ontwikkelingssociologen zich bezig houden.

Cultureel antropologen en Ontwikkelingssociologen

Waarom mensen doen wat ze doen wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Antropologen en ontwikkelingssociologen bestuderen de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau. Hoe steekt een samenleving in elkaar en hoe gaan mensen daarmee om? Die kennis over de mens en zijn cultuur zetten zij in bij vraagstukken over racisme of integratie, bij het oplossen van conflicten tussen groepen, bij het bestrijden van misstanden, of bij het uitvoeren van beleid en projecten in de ontwikkelingssamenwerking.


Past de studie bij mij?

Het spreekt voor zich dat je voor deze studie moet beschikken over een flinke dosis belangstelling voor andere culturen. Die andere culturen vind je overigens evengoed in Europa als daarbuiten. Of je een wereldreiziger bent of je liever dicht bij huis blijft, met deze opleiding kun je prima uit de voeten.

Tijdens de opleiding doe je mee aan discussies, presentaties en onderzoek. Onderzoek is de praktische kant van de studie maar er wordt ook veel gelezen en geschreven. Daarvoor heb je goede taalvaardigheden nodig en je moet het leuk vinden om te lezen. Ook is een goede beheersing van het Engels nodig, omdat veel vakliteratuur in die taal is geschreven. Affiniteit met vakken als geschiedenis en aardrijkskunde kan je helpen om de studie goed in je op te nemen en te begrijpen. Maar ook enige kennis van wiskunde kan handig zijn voor de statistiekcursussen. Om goed antropologisch onderzoek te kunnen doen is het belangrijk om met een open blik
naar anderen te kijken en ook je eigen (voor) oordelen los te laten. Niet altijd even makkelijk, maar wel een uitdaging. De studie leidt vaak tot een grote betrokkenheid bij de maatschappij. Je zou het een way of life kunnen noemen.

Waarom zou ik deze studie in Leiden volgen?>>

Meer informatie