Onderwijsinformatie

Roosters BA CA-OS 2016-2017

Hier vind je de roosters van alle hoorcolleges, werkcolleges en tentamens van de Bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in 2016-2017.


Bachelor CA-OS

Tijdens de driejarige bacheloropleiding leer je cultuur en ontwikkeling te analyseren door het toepassen van de recentste theoretische benaderingen en kwalitatieve en kwantitatieve methoden en technieken van onderzoek.


Veldwerk NL

In je tweede jaar doe je begeleid veldwerk in Nederland. Je zit drie weken bij een gastgezin en brengt een specifiek aspect van de streek of de bewoners in kaart.


Fieldschool in de Filippijnen

Wil je in je derde jaar naar de Filippijnen? Dat kan. In januari kun je meedoen aan de 'Fieldschool Water Management in the Philippines'; een interdisciplinair onderzoek naar de bescherming van water als hulpbron en de rol van gemeenschappen in watermanagement.


Speckmann-prijs

Elk jaar reikt het instituut Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie de Speckmann-prijzen uit het voor het beste Bachelor Veldwerk NL-verslag en de beste masterscriptie.