Veldwerk NL

  

Onderzoek in Nederland

In je tweede jaar doe je begeleid veldwerk in Nederland; het Veldwerk NL. Je zit drie weken bij een gastgezin en brengt een specifiek aspect van de streek of de bewoners in kaart. Studenten nemen bijvoorbeeld aspecten van Nederlandse televisiesoaps als onderwerp voor hun onderzoek. Of de status van tienermoeders in een Drentse stad.

Je ontdekt dus aan den lijve hoe je een onderzoek uitvoert en uitwerkt en je leert dat antropologisch onderzoek ook relevant is voor Nederland. Dat is eigenlijk een soort voorbereiding op het ‘echte werk’ dat je tijdens je master of na je studie kunt doen: zelfstandig onderzoek in binnen- of buitenland


Veldwerk - Identiteitsvorming van Nederlandse Moslimjongeren

Sanne Hogesteeger

Tijdens mijn BLO zat ik in Emmen in de provincie Drenthe. Ik verbleef daar bij een heel leuk gastgezin. Onze onderzoeksvraag luidde: “Hoe staan de religieuze en nationale identiteit van Nederlandse moslimjongeren in relatie tot elkaar binnen de context van de Nederlandse samenleving?”

Trots op je identiteiten
De Nederlandse samenleving heeft veel jongeren ertoe gedwongen meer stil te staan bij hun geloof. De meeste van onze informanten gaven aan het idee te hebben dat het huidige beeld van de Islam in Nederland onjuist is. Onze respondenten zijn bewust bezig met hun religieuze identiteit, maar ook zeker met hun nationale identiteit(en). Het merendeel gaf aan zich overwegend Nederlander te voelen, maar ook trots te zijn op hun andere identiteiten. Een aantal vinden dat de islamitische en Nederlandse identiteit goed te combineren zijn.

Bekering tot de Islam
Als ik terug denk aan deze drie weken, denk ik vooral aan mijn leuke gastgezin en de vele interessante interviews die ik heb mogen doen. Vooral een interview wat ik heb afgenomen in de gebedsruimte van een hogeschool en de bekering van een Nederlands meisje naar de Islam, zullen mij altijd bijblijven.