Fieldschool in de Filippijnen

Wil je in je derde jaar naar de Filippijnen? Dat kan. In januari kun je meedoen aan de 'Fieldschool Water Management in the Philippines'; een interdisciplinair onderzoek naar de bescherming van water als hulpbron en de rol van gemeenschappen in watermanagement.

  

Toenemend belang van water

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) in Leiden, het Instituut voor Milieukunde (CML), Isabela State University en de 'Mabuwaya Foundation' in de Filippijnen organiseren de internationale, interdisciplinaire 'Fieldschool Water Management in the Philippines'.

De focus van het project ligt op het gebruik en het belang van zoet water, water schaarste en overvloed, klimaatverandering en water, water en natuurbescherming, conflicten over water en de rol van gemeenschappen en overheid in watermanagement.

Water is een van de meest belangrijke bronnen op aarde die bedreigd worden. Vooral ontwikkelingslanden hebben te maken met grote uitdagingen door de groeiende vraag naar drinkwater, water voor irrigatie en hydro-elektrische energie. Water wordt steeds schaarser terwijl de kwaliteit daalt. Duurzaam beheer is daarom van essentieel belang maar de uitvoering hiervan moet nog verbeterd worden.

Studenten

Het onderzoek voer je uit met een groep internationale studenten van verschillende disciplinaire achtergronden (antropologie, biologie, bosbouw, bestuurskunde etc.) in de Cagayan Valley in de Filippijnen.

Weblog>>

Facebookpagina>>

Programma

De cursus begint met een introductie over water management in de Filippijnen en colleges op de Isabela State University. Er worden verschillende projecten bezocht voor een diepgaande introductie over water problemen. Studenten werken vervolgens gedurende in een koppel aan de ontwikkeling van een klein onderzoek wat nadien gepresenteerd zal worden aan externe deelnemers.

Tijdens het onderzoek doe je ervaring op in het werken in een internationaal, interdisciplinair team aan een probleemgerichte onderzoeksopdracht. Verder leer je hoe je veldwerk uitvoert en de toepassing van onderzoeksmethoden en technieken.

Meer informatie>>

Verslag van 2013

De maand die voorbij flitste als een dag
Veertien Nederlandse studenten vlogen naar de Filipijnen voor een internationale cursus ‘Water and watermanagement’ samen met veertien Filipijnse studenten. Water en rijst, daar draaide het om tijdens lezingen, discussies en veldonderzoek. En natuurlijk om netwerken, in een maand die voorbij flitste als een dag.

Lees hier het hele verslag>>