Belangrijke info voor eerstejaarsstudenten Antropologie

Alles wat jij als eerstejaars student Antropologie moet weten voor de eerste maanden van je studie in het collegejaar 2016-2017.

Is er een introductieprogramma van de opleiding?

Op maandag 5 september 2016 organiseert het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (CA-OS) samen met studievereniging Itiwana een introductiedag voor onze eerstejaarsstudenten. Hier kun je alvast kennis maken met de studieadviseurs van de opleiding, de verschillende commissies binnen de studievereniging, studentvertegenwoordigers en natuurlijk je medestudenten.

Je krijgt er informatie over de gang van zaken bij de opleiding en je wordt in de mentorgroep geplaatst. Deze bestaat uit een aantal eerstejaarsstudenten en de ouderejaars student die het groepje begeleidt op de introductiedag én in de komende maanden.

In de loop van augustus krijg je een brief met informatie over de exacte tijd en plaats van deze introductie. Zie ook de Itiwana website. Op onze introductiedag komen alle zaken aan bod die je moet weten om een goede start te maken met je studie en die heel specifiek zijn voor CA-OS. Wees daarom zeker aanwezig op deze dag, ook al heb je misschien deelgenomen aan de EL CID introductieactiviteiten.


Zijn er nog andere introducties?

Ja, de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) houdt op dinsdag 6 september 2016 om 16.30u ook een feestelijke opening van het academisch jaar in de centrale hal van het Pieter de la Court gebouw. Daar worden t.z.t. alle studenten per e-mail voor uitgenodigd. Deze opening is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de faculteit.

Tot slot organiseert Itiwana in het tweede weekend van september (9-11 september 2016, dus) het eerstejaarsweekend; een geweldig weekend vol avontuur op een spannende locatie waar jullie met veel leuke activiteiten elkaar en vele ouderejaars beter kunnen leren kennen! Meer informatie op de Itiwana website.


Mijn eerste college: waar en wanneer?

Je eerste college is het hoorcollege ‘Cultuur en vergelijking’, gegeven door Erik Bähre. Dit eerste college vindt plaats op dinsdag 6 september 2016 van 09:00-11:00 uur in zaal 1.A20 van het Pieter de la Courtgebouw.


Hoe kom ik aan de studiegids en het rooster?

In de e-Studiegids vind je alle praktische en inhoudelijke informatie over de colleges die worden gegeven in het collegejaar 2016-2017.

Het overzicht van waar en wanneer de colleges en de tentamens plaatsvinden vind je in de Roosters BA CA-OS 2016-2017.


Is mijn inschrijving voor de opleiding gelukt? Moet ik verder nog iets regelen?

Voor alle informatie over je inschrijving kun je terecht bij de centrale studentenadministratie gevestigd in het Studentencentrum Plexus.


Moet ik mij nog bij de opleiding (na-)inschrijven?

Voor het aanleggen van een studentendossier is het nodig om een formulier in te vullen bij het Secretariaat CA-OS (kamer 3.A19 van het Pieter de la Courtgebouw). Dat kun je doen meteen na de introductiebijeenkomst op 5 september 2016 of in de loop van de eerste week van het collegejaar. Voor deze inschrijving bij het Secretariaat moet je een pasfoto aanleveren.

Voor vakken van het eerste semester van je eerste jaar hoef je je niet in te schrijven. Ook voor werkgroepen van jouw eerste studiejaar hoef je je niet in te schrijven. Je wordt ingedeeld en hoort erover via de vakken die je volgt.

Aanmelden voor tentamens doe je wél zelf, via uSis. Zie hiervoor de Tentamenregeling.


Waar moet ik mij inschrijven voor tentamens?

Aanmelden voor tentamens doe je zelf via uSis; zie hiervoor Tentamenregeling.

Voor het overzicht van de tentamendata zie Roosters BA CA-OS 2016-2017.


Waar koop ik mijn studieboeken en onderwijsmaterialen?

Dat kan op verschillende manieren:

  • Via studievereniging Itiwana: Itiwana streeft ernaar de boeken voor alle verplichte vakken van het eerste jaar te verkopen, met uitzondering van gevallen waarin de docent dit doet (op het eerste college van het vak).

  • De boekhandels: “Atleest” aan het Kort Rapenburg 12a (tel: 071-5125039) en “Kooyker” aan de Breestraat 89 (tel. 071-3040130)

  • Ook zijn veel boeken te bestellen via Amazon.com of Bol.com

  • Daarnaast zijn alle studieboeken ook ter inzage bij de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Deze boeken worden niet uitgeleend en zijn dus voor iedere student in te zien.

  • Voor kantoorartikelen kun je terecht bij de Servicedesk FSW (1e verdieping).


Hoe kom ik aan meer informatie?

Alle officiële informatie en nieuws over de opleiding, het instituut en evenementen vind je op onze website: www.universiteitleiden.nl/sociale-wetenschappen/culturele-antropologie-en-ontwikkelingssociologie.

Voor specifieke vragen over de studie neem contact op met de studieadviseurs Rosalinde Spitters of Nina Osterhaus-Simic (071-527 3450).


Blijf ook op de hoogte van al het nieuws binnen het instituut CA-OS door je aan te melden voor de nieuwsbrief van ons Leiden Anthropology Blog en volg ons op de social media: