Studieverenigingen

Het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heeft een eigen studievereniging: Itiwana. Ook is er het Interfacultair Etnologisch Dispuut WDO.

  

Over Itiwana

Itiwana is een studievereniging verbonden aan het Instituut CA-OS die de studenten van CA-OS met elkaar in contact brengt, hen bijstaat tijdens hun studie (informatievoorziening, aanbieden van goedkope studieboeken en het organiseren van studiegerelateerde activiteiten) en je een leuke tijd biedt tijdens je studie. 

Logo Itiwana

Logo Itiwana

Meer dan boeken lezen en tentamens...
Door zowel informatievoorziening over de studie en stages als leuke en interessante activiteiten wordt antropologie studeren meer dan boeken lezen en tentamens maken alleen. Itiwana zet zich daarvoor in door het organiseren van gezellige borrels en feesten, interessante lezingen, veldwerkbijeenkomsten, buitenlandse reizen, excursies, boekenverkoop en het jaarlijkse terugkerende survivalweekend.

Tijdschriften en nieuwsbrieven
Itiwana geeft vier keer per jaar het Bulletin uit, met daarin allerlei nieuws en rubrieken over activiteiten rondom de vereniging. Daarnaast komt de ICA, het semi-wetenschappelijke tijdschrift van Itiwana, drie keer in het jaar uit. Beginnend antropologen, docenten antropologie, maar ook Itiwana-leden bespreken hierin interessante antropologische thema’s met hun vakgenoten.


Bulletin, het kwartaalblad van Itiwana

Bulletin, het kwartaalblad van Itiwana

Tot slot wordt er vier keer per jaar een alumni nieuwsbrief verstuurd, met daarin alle leuke en belangrijke activiteiten en ontwikkelingen voor onze alumni.

Website en Facebook
Op de Itiwana website vind je alle actuele informatie en foto's van de lezingen, feesten en andere events. De website geeft bovendien veel ondersteunende informatie voor zowel studie als ontspanning.

Op Facebook zijn er pagina's voor de verschillende commissies en een besloten groep waar je informatie uit kunt wisselen met je mede-Iti's. Meld je aan zodat je niets hoeft te missen.


Over WDO

Logo WDO

Logo WDO

Het Facultair Etnologisch Dispuut - WDO is een studentenorganisatie die is verbonden met het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Het WDO organiseert maandelijks discussieavonden over thema's gerelateerd aan culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Soms trekt een bekende spreker als Jan Pronk een bomvolle zaal, de andere keer is er een debatwedstrijd tussen universiteiten.

Meer informatie
Actuele informatie is te vinden op de WDO website.