Regelingen

Afstuderen

Studenten studeren af wanneer zij alle onderdelen van een programma hebben afgerond. Er kunnen drie soorten examens worden afgelegd: propedeuse, bachelor en master.


Onderwijs- en Examenregeling

Hoe opleidingen zijn ingericht, wordt geregeld in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). In deze regeling liggen de belangrijkste rechten en plichten van de student vast.