Afstuderen

  

Studenten studeren af wanneer zij alle onderdelen van een programma hebben afgerond. Het afronden van alle programmaonderdelen betekent dat het examen is afgelegd. Er kunnen drie soorten examens worden afgelegd: propedeuse, bachelor en master.


Propedeuse

Wanneer alle onderdelen van het eerstejaars programma met goed gevolg zijn afgelegd, wordt het propedeutisch diploma uitgereikt. Uitreiking van het propedeusediploma vindt elk jaar plaats in oktober aan de studenten die vóór 31 augustus alle 60 punten van hun propedeuse hebben behaald. Deze studenten worden uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen.

Studenten die later dan 31 augustus hun alle onderdelen van hun propedeuse afronden, kunnen in overleg met de onderwijscoördinator hun diploma individueel ophalen of wachten tot de eerstvolgende uitreiking.

NB: Deelname aan het 'Veldwerk NL' in het 2e bachelorjaar, is alleen toegestaan wanneer alle vakken van het Onderzoekslab en de Academische vaardigheden met goed gevolg zijn afgerond en de student minstens 45 ECTS in het eerste jaar heeft behaald.

Bachelor

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma met goed gevolg zijn afgerond, wordt het bachelor examen CA/OS afgelegd en de titel Bachelor of Arts (BA) toegekend. De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele examendatum die ook op het diploma wordt vermeld.

Na het afstuderen kan de student zich ook uitschrijven en eventueel een restitutie van een deel van het collegegeld aanvragen. Uitschrijving geschiedt via de Plexus Studentenzaken. Om formeel de bacheloropleiding af te kunnen sluiten, moet de student het formulier Examenverzoek BA indienen bij het onderwijssecretariaat van het instituut (kamer 3A19, FSW).

Uitreiking van het bachelor diploma vindt twee maal per jaar plaats: in de laatste week van februari en de tweede week van september. Om in aanmerking te komen voor de diploma-uitreiking moet de student uiterlijk vier weken voor de beoogde uitreiking het examenverzoek ingediend hebben bij het onderwijssecretariaat.

Desgewenst, om de periode tussen het afstuderen en de diploma-uitreiking te overbruggen, kan de onderwijscoördinator namens de examencommissie een examenverklaring uitgeven.

Master

Wanneer alle onderdelen van het masterprogramma met goed gevolg zijn afgelegd, wordt het master diploma CA/OS uitgereikt en de titel Master of Arts (MA) toegekend. De laatste werkdag van de maand waarin alle onderdelen zijn afgerond, is de formele examendatum die ook op het MA diploma wordt vermeld.

Na het afstuderen kan de student zich ook uitschrijven en eventueel een restitutie van een deel van het collegegeld aanvragen. Om formeel de masteropleiding af te kunnen sluiten, moet de student het formulier Examenverzoek MA indienen bij het onderwijssecretariaat (kamer 3A19, FSW).

Uitreiking van het master diploma vindt twee maal per jaar plaats: in de laatste week van februari en de derde week van september. Om in aanmerking te komen voor de diploma-uitreiking moet de student uiterlijk vier weken voor de beoogde uitreiking het examenverzoek ingediend hebben bij het onderwijssecretariaat. Alle acties m.b.t. het inleveren van de scripties die genoemd worden op het formulier 'Examenverzoek MA', moeten worden afgerond voordat het diploma kan worden uitgereikt.

Desgewenst, om de periode tussen het afstuderen en de diploma-uitreiking te overbruggen, kan de onderwijscoördinator namens de examencommissie een examenverklaring uitgeven.

Zelf uitschrijven (verplicht)

Als je gaat afstuderen word je niet automatisch uitgeschreven bij de universiteit. Wil je dit wel, dan moet je een uitschrijfverzoek indienen via Studielink. Lees hier hoe dit werkt.