Onderwijs- en Examenregeling

 

Hoe opleidingen zijn ingericht, wordt geregeld in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER), een onderdeel van het studentenstatuut. Deze regeling wordt vastgesteld door het Faculteitsbestuur. In deze regeling liggen de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van zaken als:

  • de inhoud van de opleiding;
  • tentamens;
  • vrijstellingen en toelatingseisen;
  • studiebegeleiding.


OERen

De Onderwijs- en Examenregelingen zijn, per studiejaar, van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleidingen welke verzorgd worden door het Instituut Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie.

Onderwijs- en examenregelingen Faculteit Sociale Wetenschappen