Opleidingscommissie

De opleidingscommissie van CA-OS geeft adviezen aan het instituutsbestuur over zaken op het terrein van het onderwijs. Suggesties van studenten ter verbetering van het onderwijs zijn bij de op­leidings­commissie altijd welkom.

De opleidingscommissie van CA-OS bestaat uit docenten, studenten, een adviseur vanuit het ICLON en de onderwijscoördinator CA-OS. De opleidingscommissie geeft adviezen aan het opleidingsbestuur en aan het faculteitsbe­stuur over zaken die het onderwijs betreffen. Je kunt daarbij denken aan de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsprogramma voor het komende jaar en de evaluaties van de gegeven cursussen.


De opleidingscommissie kan ook het faculteitsbestuur aanbevelingen doen over de samenstelling van het opleidingsbestuur en andere zaken die betrekking hebben op de opleiding. Hiernaast nomineren de student-leden van de opleidingscommissie ieder jaar een docent voor de facultaire Casimir-prijs.

Daarnaast kunnen bachelor- en masterstudenten CA-OS bij de studentleden terecht met hun opmerkingen over het onderwijs van het Instituut CA-OS. Studentleden van de Opleidingscommissie CA-OS zijn bereikbaar via e-mail.

Samenstelling

Stafleden

 
Studentleden
  • Sylvia van Oevelen (MA)
  • Eslin Cohen Stuart (BA)
  • Simon Stam (BA)
 
Secretaris  
Adviseur