Alumni aan het woord

Lise-Lotte Kerkhof - Strategisch communicatieadviseur

"Ik heb tijdens mijn studie geleerd om veel kritischer te kijken naar mijn eigen denkpatronen, meningen en argumenten van anderen en ik heb geleerd om mij te verplaatsen in standpunten en de posities van anderen. Essentiële vaardigheden om in je werk zaken voor elkaar te krijgen."


Ali Al Hadaui

"Vertel iedereen in je directe omgeving dat je op zoek bent naar een baan. Niet zomaar een baan maar één waardoor je, terwijl je praat, automatisch gaat glimlachen en je ogen gaan glinsteren. Mensen vergeten een groot deel van wat je zegt maar onthouden passie en enthousiasme."


Edo Kort - Beleidsmedewerker BZK

“Belangrijke onderdelen van culturele sensitiviteit zijn mijns inziens oog hebben voor wat ten grondslag ligt aan verschillende meningen, machtsverhoudingen, tradities en rituelen. Grote organisaties als ministeries en de VN zitten hier vol mee. Daarmee ligt het dicht aan tegen bestuurlijk en politieke sensitiviteit en begrijpen hoe organisaties functioneren.“


Line Algoed - HACT Londen

"Mijn achtergrond in antropologie wordt hier volledig naar de praktijk vertaald - ik kan bijdragen aan het verdiepen van de discussie over hoe 'community' ontstaat, hoe mensen zich met elkaar verbonden voelen, hoe sociaal 'onaanvaardbaar' gedrag verklaard kan worden."


Thijs Jan van Schie

"Antropologen nemen vaak een pas op de plaats en willen in eerste instantie vooral ‘de ander’ begrijpen, zonder daarbij te oordelen. Deze andere manier van kijken is vaak heel lastig voor artsen, maar mensen zijn er wel heel enthousiast over en zien dat meer begrip voor het perspectief van ‘de ander’ kan helpen om een betere communicatie tot stand kan brengen en meer genuanceerde gezondheidsprogramma’s te ontwikkelen".