Ali Al Hadaui

"Vertel iedereen in je directe omgeving dat je op zoek bent naar een baan. Niet zomaar een baan maar één waardoor je, terwijl je praat, automatisch gaat glimlachen en je ogen gaan glinsteren. Mensen vergeten een groot deel van wat je zegt maar onthouden passie en enthousiasme."

Ali al Hadaui is oprichter en intercultureel mediator bij Koek en Ei Mediation. Als mediator begeleid hij gesprekken tussen twee mensen of groepen die ondanks dat ze een conflict met elkaar hebben, toch samen naar een oplossing toe willen.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) adviseerde ik de directeur-generaal adviseren over o.a. beleidstukken naar de Tweede Kamer maar ook over Tweede Kamervragen die hem aangaan, ook coördineerde ik het opleidingenbeleid voor ruim 300 medewerkers. In deze functie maakte ik kennis met het beleid om ambtenaren mediationvaardigheden aan te leren. Ambtenaren die in aanraking komen met boze en ontevreden burgers kunnen deze vaardigheden inzetten voor een betere dienstverlening en kortere klachtprocedures. Het resultaat is meer tevreden burgers en lagere kosten voor klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures. Na jaren te hebben gewerkt bij het ministerie en bij buurtbemiddeling heb ik ervoor gekozen om van mediation mijn beroep te maken.

CA-OS en conflict bemiddeling
Ik heb heel veel aan mijn studie CA-OS in mijn baan. Volgens mij is er geen andere studie in Nederland die studenten aanleert om de eigen oordelen zo lang mogelijk uit te stellen. Soms is de bron van een conflict niet makkelijk te vinden. Een goeie mediator moet luisteren, analyseren en begrijpen wat de partijen scheidt en bindt. Door het leren van participerende observatie tijdens mijn studie, kan ik met gemak bij de moeilijkste mediations toepassen.

Waar ging je masteronderzoek over? Wat heb je hieraan gehad voor je huidige werk?
Mijn Mastersonderzoek ging over de impact van internationale arbeidsmigratie van huishoudhulpen vanuit het Javaanse platteland op gender en de lokale economie. Dit onderzoek gaf mij de ervaring om grootschalige overheidsonderzoeken te kunnen lezen, te interpreteren en te vertalen in beleid. Het drie maanden lang zelfstandig onderzoek voeren geeft mij als onbekende vertrouweling binnen een conflict de ervaring, het vertrouwen en het geduld om interculturele attitudes en gedrag steeds beter te begrijpen en ernaar te handelen.


Heb je een tip voor het vinden van een baan?
Netwerken heeft een associatie met de ‘old boys network’. Uit mijn vroegere ervaring weet ik dat de meeste antropologen hier moeite mee hebben. Toch wil ik iedereen aanraden om mensen in je directe omgeving te vertellen dat je op zoek bent naar een baan. Niet zomaar een baan maar één waardoor je, terwijl je praat, automatisch gaat glimlachen en je ogen gaan glinsteren. Mensen vergeten een groot deel van wat je zegt maar onthouden passie en enthousiasme.