Noortje Schrauwen - Project assistent at EBN

"Door juist in een omgeving te werken waar je uniek bent, wordt je waarde als antropoloog duidelijker." 

Noortje Schrauwen werkt bij EBN, het vroegere Energie Beheer Nederland. Dit is een bedrijf actief in het opsporen, produceren en verhandelen van gas.

Binnen EBN werk ik op een afdeling die zich bezighoudt met vraagstukken over de energietransitie die de aankomende decennia zal plaatsvinden en de rol die gas daarin kan spelen. Een vraagstuk waarin energiezekerheid, energieverbruik, welzijn, Nederlandse inkomsten, milieu, ontwikkeling van hernieuwbare technologieën en een optimale transitie onderwerpen zijn.


Netwerken
Afgelopen zomer had ik een essay geschreven voor de Veerstichting in Leiden. Ik had hierbij van de optie gebruikt gemaakt mijn cv bij te voegen. Twee weken later werd ik uitgenodigd door de stichting om met EBN en de andere bedrijven te dineren; mijn cv was door ebn van een stapel van 450 gepikt. De avond was gezellig, en ik kon vertellen over mijn opleidingen, interesses en ervaring. Een van de twee directors gaf mij haar kaartje, en nadat ik met haar contact heb opgenomen, werd ik uitgenodigd. Ik kon die maand beginnen met een open contract terwijl ik mijn scriptie afrondde.

Bruggen slaan tussen techniek en mensen
Ik heb met Culturele antropologie en Industrial Ecology als Master, een bijzondere achtergrond. Dit viel EBN meteen op. In mijn beschrijving op mijn cv legde ik uit hoe ik op raakvlakken van mens en milieu, maar ook mens en techniek kan werken. Dat ik voor mijn Bachelor en Master verschillende opleidingen heb gedaan, heeft daar zeker aan bijgedragen. Hiermee kun je bruggen slaan tussen velden die voor anderen duidelijk niet overschreden kunnen worden. Ik merk bij EBN dat er bij de (vele) techneuten sociale onderwerpen ver van af liggen. Door juist in een omgeving te werken waar je uniek bent, wordt je waarde als antropoloog duidelijker.

Veldwerk in een industriële setting
Ik heb mijn onderzoek over sociale innovatie gedaan, onder telers in de glastuinbouw sector. Een onderzoek, gebaseerd op etnografisch veldwerk, in een industriële setting. Ik heb onderzocht hoe telers innoveren, naar patronen hierin en naar de innovatieve uitzonderingen. Urenlange interviews gaven mij een kijkje in het leven van telers, hun gezinnen en collega's. Door beter te begrijpen hoe telers innoveren en hoe hun bedrijven, keuzes en acties ingebed zijn in hun sociale setting, kan innovatie vanuit een ander perspectief bekeken worden. Veel onderzoek over glastuinbouw gaat al snel over technologieën of systeem innovatie.

Samenwerking en botsing tussen wetenschappelijke disciplines
Naast de inhoudelijke vondsten, gebruik ik mijn data om een computer model te bouwen. Op de TU Delft heeft Amineh Ghorbani een agent-based model gemaakt voor sociale wetenschappers; een metamodel waarin actoren en hun normen, strategieën, regels en persoonlijke voorkeuren, etc. meegenomen kunnen worden. Met zo'n 'agent-based-model' kun je een model maken, met als basis een gedetailleerde beschrijving van actoren (agents), sociale instituties en interacties. Hiermee kun je een sociaal systeem nabootsen, en systeem-dynamiek onderzoeken. In mijn scriptie moest ik de stap maken van de rijke data van het veldwerk in een gesimplificeerd model; een interessante samenwerking maar ook botsing tussen wetenschapsvelden.

Inzicht in innovatie
Ik heb tijdens mijn onderzoek ook met veel andere organisaties die actief zijn in de glastuinbouw gesproken. Een daarvan is het innovatieplatform SIGN van LTO Glaskracht Noord. Voor hen was mijn antropologische benadering erg interessant, in het bijzonder over relaties en samenwerkingsverbanden tussen telers. Zij wilde niet alleen mijn scriptie sponsoren, maar hebben mij ook een baan aangeboden, waarbij ik het project management over een aantal innovatie projecten op me zou nemen (en wellicht zelfs starten op basis van mijn scriptie uitkomsten). Die kans heb ik helaas moeten laten gaan, omdat ik al bij ebn werk. Mijn scriptie en die baan komt het belang van antropologie sterk naar voren, maar het laat ook zien in wat voor onverwachte hoeken interessante banen voor antropologen te vinden zijn.

Tip
Doe veel dingen naast je vakken, en durf buiten de gebaande paden van antropologie te stappen. Doe mee aan competities, alleen of in een team. Er zijn er erg veel en het zijn plekken waar je nieuwe ideeën op doet en mensen leert kennen. Ik denk dat het moeilijk is een baan te vinden als je via de standaard banen sites zoekt, maar dat je eerder via via een baan zult vinden in alle activiteiten die je erbij doet. En; zoek op plekken waar antropologen uniek zijn, en laat zien welke waarde je toe kunt voegen.