Vuistregels voor Auteursrecht in Blackboard

Op deze pagina vindt u een stappenplan met de vuistregels voor goed gebruik van publicaties in Blackboard. Ook vindt u hier de vuistregels voor gebruik van beeld- en geluidmateriaal in Blackboard.

Publicaties

 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen, boeken of boekdelen (mits rechtmatig toegankelijk) is altijd toegestaan.

 2. Publicatie beschikbaar in de Catalogus van de UL?
  Maak een link aan met behulp van de SFX tool. Zie de handleiding voor meer informatie.

 3. ‘Korte overnames’ zijn afgekocht, deze vallen onder de readerovereenkomst met de Stichting PRO.
  Samengevat is een kort gedeelte:

  a. Niet-literair boek: maximaal 10.000 woorden, maar niet meer dan een derde van het werk;
  b. Tijdschriften: maximaal 8000 woorden, maar niet meer dan een derde van de betreffende aflevering;
  c. Literaire geschriften: maximaal 2500 woorden of maximaal 100 regels poëzie;
  d. Grafieken, tabellen, schema's, foto’s en illustraties tellen voor 200 woorden. Er mogen maximaal 25 van deze ‘eenheden’ uit een oorspronkelijk werk worden overgenomen.  
   
  Uitgebreide informatie over korte gedeeltes en tips voor het tellen van woorden.

 4. Tijdschriftartikelen van bepaalde uitgevers mogen in hun geheel in Blackboard worden opgenomen. U kunt het beleid van de uitgever nagaan in de uitgeverslijst (pdf).
  Let op! Het beleid van uitgevers kan veranderen. Controleer dus regelmatig of opname in Blackboard nog is toegestaan, anders riskeert u hoge boetes! Wij adviseren u dan ook om zoveel mogelijk te kiezen voor linken in plaats van opnemen.

 5. Publicatie Open Access beschikbaar op internet?
  Dit zijn vrij toegankelijke publicaties uit bijvoorbeeld universitaire repositories en gratis wetenschappelijke tijdschriften. Deze publicaties mogen zonder problemen in hun geheel worden opgenomen in Blackboard. U kunt zoeken naar Open Access publicaties op www.doaj.org en www.oaister.worldcat.org.

 6. U wilt een ‘lang’ deel overnemen, maar dit is niet in de Catalogus of elders op internet beschikbaar (u kunt dus niet linken)?
  Dan zijn er 3 mogelijkheden:

  a. Kijk na in de lijst hieronder of de UBL een licentie heeft die toestaat de publicatie mag worden opgenomen in Blackboard of een papieren reader. b. U vraagt toestemming bij de Stichting Pro (via dit formulier) voor opname in Blackboard. De kosten zijn voor het Instituut of de Faculteit! 
  c. U stelt dit materiaal in een papieren reader beschikbaar. De Service Desk regelt de afdracht aan de Stichting PRO; deze wordt in de readerprijs doorberekend aan de studenten. Deze optie wordt ten zeerste aanbevolen. 7. Geef bij publicaties in Blackboard altijd een goede bronvermelding!

 8. Heeft u nog twijfels of vragen?
  Zoek meer informatie op de uitgebreide sites die hieronder vermeld staan of stap naar uw contactpersoon.

Beeld en Geluid

 1. Linken mag altijd! Linken naar plaatjes, filmpjes of ander materiaal online is altijd toegestaan!

 2. Afbeeldingen met een licentie die hergebruik toestaat (bv. Creative Commons) kunt u zonder problemen opnemen in Blackboard. U kunt hierop zoeken via Google Afbeeldingen > Geavanceerd zoeken (selecteer bij Gebruiksrechten de optie gelabeld voor hergebruik).
  Voor meer informatie over Creative Commons licenties vindt u hier meer uitleg.

 3. Het citaatrecht staat ook toe dat u afbeeldingen, kunstwerken, foto’s en korte video- of audiofragmenten mag citeren en hergebruiken in Blackboard. Het citaat moet echter wel functioneel zijn, en dus niet alleen maar ter versiering of opleuking.

 4. Of het embedden van materiaal zoals filmpjes in Blackboard is toegestaan, staat nog ter discussie. Hier is helaas nog geen eenduidig antwoord op te geven. U kunt dus ook hier beter gebruik maken van een link naar het materiaal.

 5. Geef bij elk soort materiaal altijd een goede bronvermelding!

 6. Heeft u nog twijfels of vragen?
  Zoek meer informatie op de uitgebreide sites die hieronder vermeld staan of stap naar uw contactpersoon.

Stroomschema's

In deze stroomschema's vindt u een overzichtelijk stappenplan voor het beschikbaar stellen van publicaties ten behoeve van het onderwijs. De verschillende stroomschema's gaan over digitaal en gedrukt onderwijs materiaal.
Stroomschema digitaal onderwijsmateriaal (pdf)
Stroomschema gedrukt onderwijsmateriaal (pdf)

In de volgende lijst vindt u elektronische tijdschriften, databases en e-books die toegankelijk zijn via de bibliotheek waar de licentie het gebruik in een gedrukte reader toestaat. Bij het gebruik van materiaal uit deze lijst voor een gedrukte reader hoeft niet gelet te worden op het aantal woorden of afbeeldingen en kunnen artikelen zonder problemen worden gebruikt in gedrukt onderwijsmateriaal. Deze lijst zal regelmatig worden ge-update en is aan sterke veranderingen onderhevig.
Opname in gedrukte reader (pdf)

Publicaties die toegankelijk zijn in Institutionele Open Access Repositoria (zoals het Leids Repositorium) zonder een embargo kunnen, met de vermelding van de juiste verwijzing, zonder betaling worden opgenomen in een papieren reader (wel voor PRO aanmerken dat het gaat om een Open Access publicatie).)

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 03-06-2013