Dienstreizen

Informatie over aanvragen van dienstreizen, voorschotten, vergoedingen gemaakte kosten en het gebruik maken van de 30% regeling bij uitzending naar het buitenland.


Het krijgen van toestemming van de werkgever

Afhankelijk van de bestemming van uw buitenlandse dienstreis en het reisadvies wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft, dient u een van onderstaande formulieren te gebruiken voor het verlenen van toestemming door de werkgever.

  • Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is te lezen welk reisadvies er geldt voor het land dat u wilt bezoeken en wordt de classificatie van de reisadviezen weergegeven met een kleurcode.

  • Voor dienstreizen naar het buitenland die niet worden ontraden (aangegeven met de kleurcode groen of geel) dient u dit aanvraagformulier in te (laten) vullen.
  • Voor dienstreizen naar bestemmingen met de kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen) dient u dit aanvraagformulier in te (laten) vullen.
  • Voor dienstreizen naar bestemmingen met de kleurcode rood (niet reizen) dient u dit aanvraagformulier in te (laten) vullen

Collectieve universitaire reisverzekering

U hoeft niet meer zelf een zakenreisverzekering af te sluiten als u naar het buitenland gaat, aangezien de universiteit een reisverzekering heeft afgesloten bij Centraal Beheer Achmea voor dienstreizen.

Meer informatie kunt u vinden op de universitaire medewerkerswebsite.

Gebruik maken van de 30% regeling

Werknemers die uitgezonden worden naar het buitenland kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van de 30% regeling.

Voor meer informatie over de regeling zie: 30% regeling voor werknemers die uitgezonden worden naar het buitenland.

Kosten dienstreis (inclusief voorschot) na goedkeuring van de te maken dienstreis

Voor het aanvragen van een voorschot en overige zaken kunt u gebruik maken van de introductiepagina via Self Service bij het onderdeel 'Reizen en Onkosten'. Hier zijn korte instructies opgenomen waarin voor elk van de volgende categorieën wordt aangegeven hoe een reisaanvraag of declaratie via Selfservice moet worden ingediend:

  • Aanvraag voorschot

  • Declaratie binnenlandse reis- en verblijfkosten

  • Declaratie buitenlandse reis- en verblijfkosten

  • Declaratie, geen reis en/of verblijfkosten

Voor meer informatie en uitleg zie de reisdeclaraties website

Laatst Gewijzigd: 05-11-2014