Projectbeheer

Bij het beheer van een project spelen financieel-administratieve aspecten een belangrijke rol gedurende de hele looptijd van het project, vanaf de voorbereiding van een project(aanvraag) tot en met de eindafrekening van het project.

Beheersing en verantwoording

Financieel-administratieve werkzaamheden vormen een belangrijk onderdeel van het projectbeheer omdat zij nodig zijn om te komen tot een betrouwbare informatievoorziening, die vereist is voor de beheersing en verantwoording van een project. Het projectbeheer vind plaats binnen de randvoorwaarden van interne- en externe regelgeving en de voorschriften die bij de subsidie- of opdrachtverlening zijn vastgelegd. In de administratie moet aandacht besteed worden aan onder meer de financiële administratie, tijdschrijven, dossiervoming en dossierafsluiting en facturering.
Als uitwerking van de Regeling Werken voor Derden  bevat de Richtlijn Projectbeheer de regels voor projectbeheer binnen de universiteit. Voor nadere informatie over de Richtlijn projectbeheer kunt u terecht bij de controller van uw eenheid. 

Laatst Gewijzigd: 23-11-2015