Over Planning & Control

Overzicht van de klanten, hoofdtaken en account managers van Planning & Control.

Klanten

Planning & Control ondersteunt:

  • Het faculteitsbestuur FSW,
  • Het ICLON managementteam,
  • Alle lijnmanagers binnen de FSW en het ICLON,
  • Individuele medewerkers van de FSW en het ICLON,
  • College van Bestuur,
  • Subsidiegevers


Hoofdtaken

  • Ondersteuning van de financiële beleidsvorming van de faculteit en participatie in de begrotingsvoorbereiding,
  • Toetsing van de begrotingsuitvoering aan het vastgestelde financiële beleid,
  • Uitvoering van een volledige, tijdige en juiste financiële administratieve verslaglegging,
  • Informering en advisering van klanten in beleidsmatige en uitvoerende zin over financiële aangelegenheden (procedures, regelingen, etc.)
 

Accountmanagers 2e en 3e geldstroom

Instituut ed.  Accountmanager
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie  Bert Dubbeldam
CWTS.  Bert Dubbeldam
Pedagogische Wetenschappen  Mea van der Poel
Plato  Mea van der Poel
Politieke Wetenschap  Frans Brouwer
Psychologie  Bert Dubbeldam
ICLON  Frans Brouwer

Contact

Openingstijden en contactgegevens zijn te vinden op de Planning & Control contactpagina.

Laatst Gewijzigd: 05-04-2016