Grassroots call for proposals

=AANMELDING GESLOTEN= Heeft u een idee voor onderwijsinnovatie en heeft u een steuntje in de rug nodig om uw idee werkelijkheid te maken? Dan kunt u in november weer meedingen naar een FSW Grassroots subsidie!

In het voorjaar gingen u zeven projecten voor met zeer uiteenlopende projecten. Zo worden er bijvoorbeeld kennisclips gemaakt, nieuwe onderwijsmethoden ontwikkeld en uitgebreide casestudies geschreven op basis van echte situaties uit het werkveld.

Bekijk het aanvraag- en beoordelingsformulier.


De subsidie in het kort

  • De subsidie is bedoeld voor onderwijsinnovatie in brede zin.

  • U kunt maximaal €1.000,- per cursus aanvragen voor zowel personele als materiële kosten. Als u meerdere cursussen in één projectaanvraag betrekt dan kunt u naar rato een hoger budget aanvragen middels een bijvoegde kostenverantwoording.

  • De voorstellen zijn gestructureerd volgens het aanvraagformulier en zijn vergezeld door een brief van aanbeveling van de onderwijsdirecteur van het instituut.

  • Het project wordt uitgevoerd in het derde of vierde blok van 2016-2017.

  • Het voorstel dient tussen 7 november en 28 november 2016 ingediend te zijn bij SOLO, 5 december wordt bekend gemaakt welke aanvragen gehonoreerd zijn. De projecten kunnen direct starten.

Laatst Gewijzigd: 01-12-2016