Best Practices

Editing room 1B13

Anouk Houtman en Lieke van den Berg volgen allebei een andere specialisatie binnen de master ‘Cultural Anthropology and Development Sociology’, maar maken beiden gebruik van de track ‘Visual Ethnography as a Method’. Zij brengen momenteel een groot deel van hun tijd door in ‘Editing room’ 1B13, een ruimte die speciaal is ingericht voor videobewerking .


Kennisclips

Harrie Boelens is werkzaam voor de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie en maakte afgelopen jaar voor het eerst gebruik van kennisclips in zijn onderwijs. Uit de evaluatie onder studenten werden deze clips met maar liefst een 4,3 op een vijfpuntsschaal beoordeeld.


Datamanagement

Met het onderzoek dat op de Universiteit gedaan wordt, wordt een behoorlijke hoeveelheid data vergaard. De omgang met deze data, zoals het opslaan en delen ervan, vraagt om een gedegen datamanagementplan. Sander Nieuwenhuis (hoogleraar in de cognitieve psychologie) houdt zich sinds 2,5 jaar actief bezig met datamanagement binnen de faculteit en fungeert als facultaire contactpersoon op dit gebied.


QuickMark en Rubrics

Guido Band is Universitair Hoofddocent binnen de master Applied Cognitive Psychology. Dit jaar coördineert hij het eerstejaarsvak tutoraat, waar hij onder tutoren merkte dat er behoefte was aan meer duidelijkheid, en een verlichting in het nakijkwerk. Om dit te bereiken zet hij QuickMark en Rubrics in binnen Turnitin.


1B11 als helpdesk

Naast het runnen van haar eigen praktijk voor kind- en jeugd psychotherapie werkt Jacqueline Guicherit twee dagen in de week op de afdeling Klinische Psychologie. Zo nu en dan schakelt ze de hulp in van SOLO. Dat ze erg enthousiast is over onze diensten liet ze onlangs merken met een doosje Merci chocolade.


Samen schrijven op Blackboard

Henrike Florusbosch is Universitair Docent bij de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Hier verzorgt zij ieder jaar het onderwijs van verschillende vakken. Met de kennis die zij als promovenda in Michigan over onderwijs en online leertoepassingen heeft opgedaan, kleurt zij haar lessen. Vorig semester liet zij haar klas van 25 man een gezamenlijk review schrijven middels Blackboard. Dit bleek voor herhaling vatbaar: ook dit jaar is ze van plan ‘Wiki’ te gebruiken.


Conditioneringsonderzoek

Andreas Burger is promovendus op de sectie Klinische Psychologie en is bezig met een conditioneringsonderzoek naar het afleren van angst. Omdat er bij dit onderzoek veel fysiologische metingen zullen worden gedaan heeft hij namens zijn onderzoeksgroep de hulp ingeroepen van Labsupport/Onderzoekssupport.


Mentimeter

Hans Vollaard is universitair docent Nederlandse en Europese Politiek en voortdurend bezig met hoe hij zijn onderwijs kan blijven verbeteren. In zijn vak Politiek van de Europese Unie liet hij daarom zijn studenten tijdens college stemmen over de vraag of de Europese Unie democratisch is.


AV-Dienst en promotievideo’s

PhD kandidaat Marcia Brandenburg (Orthopedagogiek) doet op dit moment onderzoek naar autisme. De uitdaging in 3 minuten een breed publiek weten te interesseren voor haar onderzoek ging ze maar al te graag aan door mee te doen aan FameLab. Om behalve de vakjury, ook het publiek te overtuigen maakte zij succesvol gebruik van de expertise binnen de AV-Dienst.


AV-studio en thin-slicing

Promovendus Roy de Kleijn (Cognitieve Psychologie) doet op dit moment onderzoek naar thin-slicing en maakte hiervoor gebruik van de AV-studio. De AV-studio (1.B16) is uitgerust met professionele apparatuur voor het maken van foto’s, video en audio opnames.