AV-studio en thin-slicing

Promovendus Roy de Kleijn (Cognitieve Psychologie) doet op dit moment onderzoek naar thin-slicing en maakte hiervoor gebruik van de AV-studio. De AV-studio (1.B16) is uitgerust met professionele apparatuur voor het maken van foto’s, video en audio opnames.

Roy de Kleijn aan het woord

“Thin-slicing is een term voor de mogelijkheid informatie of kenmerken af te leiden aan de hand van beperkte informatie. Uit vorige onderzoeken is gebleken dat mensen hier vrij goed in lijken te zijn, zoals het inschatten van de intelligentie van een kind op basis van hun foto. Ik ben erg benieuwd naar wat men nog meer accuraat af kan leiden uit foto’s en denk hier bijvoorbeeld bij aan persoonlijkheidskenmerken, IQ of iemands zelfbeeld.

We willen onze proefpersonen hierom verschillende tests afnemen en ze foto’s van andere proefpersonen op dezelfde aspecten laten beoordelen als waarop we deze zelf getest hebben. Het was hierbij erg belangrijk dat de proefpersonen elkaar niet kenden omdat het hebben van voorinformatie, gek genoeg, het hele idee van het hebben van beperkte informatie nogal in de weg zou zitten.

Om zo min mogelijk variantie in de data aan toeval over te laten, heb ik Pim Bakker en Rosanne van den Berg van de AV-Dienst gevraagd of zij mij konden helpen met het maken van gestandaardiseerde foto’s. Deze zouden de proefpersonen uiteindelijk krijgen voorgelegd. Dankzij de AV-studio kon elke pasfoto met dezelfde belichting, afstand en instellingen per proefpersoon worden genomen. Omdat we ook geïnteresseerd zijn naar de rol van aantrekkelijkheid op beoordeelbaarheid en wederom de invloed van andere factoren wilden uitsluiten, hebben we ervoor gekozen blanke mannelijke studenten door blanke vrouwelijke studenten te laten beoordelen, en andersom. Van vrouwelijke studenten lopen er hier gelukkig genoeg rond op de FSW, dus die waren zo gevonden.

Hoewel we met het oog op ‘elkaar niet kennen’ nog hebben gekeken naar mogelijkheden onze mannelijke participanten op andere universiteiten te werven, hadden deze helaas niet zo’n studio ter beschikking. Gelukkig wisten mijn acht vrouwelijke onderzoeksassistenten vrij snel de benodigde mannelijke deelnemers te charteren op het Bio Sciencepark en zijn inmiddels alle foto’s gemaakt.”


Samenwerking

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Marc Molendijk van Klinische Psychologie.

Meer weten

Meer weten over het werk van Roy de Kleijn? Bezoek zijn personal website

Voor meer informatie over het gebruik van of de mogelijkheden met de AV-studio, stuur een mailtje naar de AV-Dienst.  

Laatst Gewijzigd: 09-09-2015