Conditioneringsonderzoek

Andreas Burger is promovendus op de sectie Klinische Psychologie en is bezig met een conditioneringsonderzoek naar het afleren van angst. Omdat er bij dit onderzoek veel fysiologische metingen zullen worden gedaan heeft hij namens zijn onderzoeksgroep de hulp ingeroepen van Labsupport/Onderzoekssupport.

“In je oor zit een vertakking van een bepaalde zenuw (nervus vagus) die bij activatie een stressreactie lijkt te kunnen inhiberen. Met andere woorden; wanneer een bepaalde zenuw achter het oor gestimuleerd wordt (in ons geval middels een schokje), is het gemakkelijker om in een rusttoestand te komen. Wij zijn benieuwd of dit effect mogelijk een toepassing kent in het afleren van angst. Hierom hebben we een conditioneringsonderzoek opgezet waarbij we meten of het afleren van een angstreactie gemakkelijker gaat wanneer deze zenuw gestimuleerd wordt.

Conditioneren is het beïnvloeden van iemands reactie op een bepaalde stimulus. Wij gebruiken hiervoor afbeeldingen. In de eerste fase van ons onderzoek leren we iemand een schrikreactie aan door een plaatje tegelijkertijd met een hard geluid aan te bieden. Na het conditioneren van de proefpersoon begint de zogeheten ‘extinctiefase’. Hierin beginnen we met het stimuleren van de nervus vagus en laten we de geconditioneerde plaatjes zonder het harde geluid zien. We meten de fysiologische verschillen (in onder andere de hartslag, potentiatie van de knipperreactie van het oog en huidgeleiding) tussen de twee fasen. Om erachter te komen of het verschil tussen de twee fasen daadwerkelijk komt door het stimuleren van de nervus vagus, hebben we een tweede groep (controlegroep) gemaakt waarbij juist een ander deel van het oor gestimuleerd wordt. De plaatsing van elektrodes/plakkers is vrij nauwkeurig werk, dus zijn we blij met de tips die Labsupport ons daarbij heeft kunnen geven.

Aangezien een fysiologische reactie heel snel plaatsvindt is het voor ons erg belangrijk precies te weten wat er op welk moment gebeurt. Wij gebruiken het programma E-Prime: hierin kan precies worden geprogrammeerd wat een proefpersoon op welk moment te zien krijgt. Naast het programmeren van de timing heeft Elio ervoor gezorgd dat zich zo min mogelijk foutjes (kunnen) voordoen. Wanneer fouten zich op de een of andere manier alsnog voordoen, kan hier dankzij zijn programmering later gemakkelijk voor worden gecorrigeerd.

Labsupport heeft vooral een verschil gemaakt bij het analyseren van onze data. Elio heeft namelijk een toolbox ontwikkeld die het mogelijk maakt om fysiologische dataverzameling overzichtelijk uit één enkel script uit te lezen. Speciaal voor ons onderzoek is hierop een variatie gemaakt waardoor we straks enorm veel tijd zullen besparen.

Onderzoeks- en labsupport heeft ons bijzonder goed geholpen, ondanks de ­­grote hoeveelheid onderzoekers die hen dag-in-dag-uit aan de mouw trekken. Het is een fijne gedachte dat hun afdeling binnenkort extra mankracht krijgt!”


Samenwerking

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Bart Verkuil en Willem van der Does van Klinische Psychologie, en Jos Brosschot van Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie.

Voor meer informatie over bèta-gerelateerde onderzoeksmogelijkheden kunt u contact opnemen met een van onze onderwijstechnici.

Laatst Gewijzigd: 21-01-2016