QuickMark en Rubrics

Guido Band is Universitair Hoofddocent binnen de master Applied Cognitive Psychology. Dit jaar coördineert hij het eerstejaarsvak tutoraat, waar hij onder tutoren merkte dat er behoefte was aan meer duidelijkheid, en een verlichting in het nakijkwerk. Om dit te bereiken zet hij QuickMark en Rubrics in binnen Turnitin.

“Een groot gedeelte van mijn tijd besteed ik aan onderzoek naar manieren of omstandigheden waarbij men betere cognitieve prestaties levert. Daarnaast geef ik onderwijs over de cognitie. Tegenwoordig ligt de focus veel meer op wat je wél kunt, zo ook binnen de master Applied Cognitive Psychology.

Wat onderwijs betreft geef ik verschillende vakken, waaronder Human Potential (Theory) en Human Potential (Application). We maken veel gebruik van Blackboard en Turnitin, waaronder de functie Peer Review. Peer review is altijd zinvol: soms kunnen studenten erg vast zitten in hun eigen manier van werken. Hoe meer feedback ze ontvangen, hoe meer ze hier zelf weer van leren. Hierdoor krijgen ze hoogwaardige feedback zonder dat deze alleen maar van de leraar afkomstig is. Bovendien is ook het geven van feedback erg leerzaam.

Een beperking aan Turnitin is dat het nog niet goed kan omgaan met groepsopdrachten (Peer Assessment). Het inleveren van de opdracht en het leveren van commentaar kan dan alleen maar via één student, en dat werkt niet handig. Bovendien moet je beoordelingen achteraf alsnog corrigeren voor te positieve en te negatieve oordelen.

Turnitin gebruik ik het meest binnen het eerstejaars Psychologievak tutoraat. Onder de tutoren merkte ik dat er behoefte was aan meer duidelijkheid en ‘minder werk’. Als coördinator besloot ik hierom didactisch gerichter Rubrics aan te maken, die toegespitst zijn op de leerdoelen van de verschillende bijeenkomsten. Een voordeel van dit soort Rubrics is dat er elke week weer een cijfer uitkomt dat de docent kan meenemen in de uiteindelijke beoordeling. Daarnaast heb ik een QuickMarkset aangemaakt om te voorkomen dat tutoren bij veel voorkomende fouten steeds weer opnieuw dezelfde feedback op moet schrijven en daaraan kostbare tijd kwijt zijn.

Zelf kijk ik altijd eerst goed of ik er zelf uit kan komen. Vaak blijkt dat het allemaal niet zo ingewikkeld is, en anders is bij SOLO goede hulp te vinden. Soms werkt iets helaas misschien niet helemaal zoals je zelf had gehoopt (zoals in mijn geval Peer Assessment), maar ik haal graag uit Turnitin wat erin zit.”


Meer informatie

Lees meer over Turnitin en het gebruik van QuickMark.

Voor vragen over Blackboard of ICT-mogelijkheden binnen uw onderwijs kunt u altijd contact opnemen met SOLO.

Laatst Gewijzigd: 16-03-2016