Qualtrics

Qualtrics is webgebaseerde survey-software waarmee eenvoudig vragenlijsten online ontworpen en afgenomen kunnen worden. Alle medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden kunnen gebruik maken van de software.

Beginnen met Qualtrics

Een account wordt automatisch aangemaakt wanneer u met uw ULCN inlogt op https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/

Meer informatie en nuttige links zijn te vinden op de Blackboard course ‘Qualtrics’ (course id: qualtrics-0000FSW).

Beschikte u vóór maart 2016 al over een Qualtricsaccount? Lees hoe u dit account kunt koppelen


Samenwerken aan onderzoek?

Als u een survey de resultaten van een survey met collega's wilt delen dan gebruikt u de ‘Share Project’ knop. Deze is te vinden in het drop-down menu naast het project/de survey. Delen kan alleen gebeuren met anderen die al een Qualtricsaccount hebben, zij moeten dus minstens één keer ingelogd zijn. 

Als u ook panels en berichten wilt delen dan heeft u een groep nodig. Een groep kunt u bij de Qualtrics beheerder aanvragen onder vermelding van de naam van de groep en de inlognamen van de groepsleden. Ook hier geldt dat groepsleden alleen kunnen worden toegevoegd wanneer zij zich eenmaal hebben ingelogd.

Lees meer over de verschillen in deze uitleg van Dweeb.


Goed om te weten

Gebruik

  • De licentie is voor alle medewerkers en studenten afgekocht, er zijn geen extra kosten aan verbonden aan het gebruik.

  • Qualtrics kan rechtstreeks exporteren naar SPSS systeembestanden.

  • Hercodering van categorieën kan in de vragenlijst zelf opgenomen worden.

  • Vragenlijsten en verzamelde data kunnen eenvoudig met collega’s gedeeld worden.

  • De vragenlijsten kunnen met Universiteit Leiden lay-out gepubliceerd worden.

  • Qualtrics heeft veel mogelijkheden voor verschillende vraagtypen en biedt veel ruimte voor het gebruik van multimedia zoals video en geluid.

  • Training is mogelijk via de leverancier.Data

  • Data die verzameld wordt in Qualtrics worden opgeslagen in de Europese Unie (Ierland)

  • Indien persoonsgegevens door een derde partij worden verwerkt (zoals Qualtrics), is een bewerkersovereenkomst verplicht. Momenteel worden in samenwerking met SURF afspraken gemaakt met Qualtrics over het toevoegen van een dergelijke bewerkersovereenkomst aan de hoofdovereenkomst.

  • Voor meer vragen over het (veilig) opslaan van gegevens in Qualtrics kunt u de Qualtrics security White Paper raadplegen of contact opnemen met onze Qualtrics Helpdesk.

Vragen?

Vrijwel alle informatie over gebruik en handleidingen hiervoor zijn te vinden via de Qualtrics ondersteuningswebsite. Bekijk ook Qualtrics University om (nieuwe) functionaliteiten te leren kennen.

Indien u vragen heeft over uw account kunt u contact opnemen met de Qualtrics helpdesk.

Laatst Gewijzigd: 01-05-2017