P&O Nieuws 11 oktober 2016

Neem verlof op vóór 31 december 2016

Niet opgenomen verlof van het vorige kalenderjaar (2015) komt aan het einde van 2016 te vervallen.

In de Procedure vakantie is, conform de cao NU, bepaald dat u de vakantie opneemt in het jaar waarin u het heeft opgebouwd. Mocht dit niet lukken, dan kunt u het restant aan verlofuren naar het volgende kalenderjaar meenemen. Deze meegenomen verlofuren moet u dan volledig opnemen voor het einde van dat volgende kalenderjaar.

Niet opgenomen verlof bespreken met uw leidinggevende
Neemt u in 2016 opgebouwd verlof (maar niet opgenomen) mee naar 2017, dan dient u vóór 1 april 2017 met uw leidinggevende afspraken te maken over wanneer u dit meegenomen verlof in 2017 opneemt.

Verlofaanvraag altijd via Self Service, tenzij...
In de Procedure vakantie is ook opgenomen dat het verplicht is een verlofaanvraag te doen in Self Service. Dit geldt voor iedere medewerker, tenzij sprake is van gemaakte jaarafspraken.

Indien u aan het einde van 2016 nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van het verlofregistratiesysteem in Self Service, dan wordt het in 2016 opgebouwde verlof geacht te zijn genoten.

In het kort
Plan uw verlof op tijd en doe de aanvraag via Self Service.


Zie ook

Laatst Gewijzigd: 11-10-2016