Universitaire verkiezingen: stel uzelf kandidaat!

Dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2017 kunt u zich kandidaat stellen. De formulieren zijn te vinden  op www.stemmen.leidenuniv.nl. Ingevuld en ondertekend kunt u deze bij het FSW stembureau/Christiaan van de Griend (Bestuurssecretaris FSW, kamer 3.A57) inleveren. 

Het stembureau is beide data open van 09:00- 16:00 u.


Hoe groot is het belang van de stem van het personeel?

Nienke van der Heiden

Nienke van der Heiden

Huidig lid Nienke van der Heiden omschrijft het als volgt: "Het is voor ons als personeel van de faculteit van groot belang om bij belangrijke beslissingen onze stem te laten horen. Het besturen van een faculteit is niet eenvoudig, en in de veelheid aan belangen kunnen de onze ondergesneeuwd raken. Wij, als faculteitsraad, zijn er om, samen met de studenten, de voor ons 'pressing issues' onder de aandacht te blijven houden."


Wat is de rol van de faculteitsraad?

De Faculteitsraad (FR) moet het Faculteitsbestuur kritisch volgen, het van advies voorzien en soms meebeslissen over belangrijke onderwerpen.  Ook heeft het FR het recht uit eigen beweging over alle facultaire aangelegenheden, waarvan hij dat wenselijk vindt, advies uit te brengen aan het Faculteitsbestuur; het bestuur is verplicht hierop te reageren. Dit is een goed middel om bijvoorbeeld problemen die "op de werkvloer" of onder grote groepen studenten leven, onder de aandacht van het bestuur te brengen.

Lees meer>>

Laatst Gewijzigd: 28-02-2017