Nieuwsbrief FSW

Colofon

De Nieuwsbrief medewerkers FSW informeert medewerkers over beleid, praktische zaken, faciliteiten, workshops etc. welke direct of indirect met het werk te maken hebben.


Redactie

De redactie van de Nieuwsbrief medewerkers FSW bestaat uit Dyana Kettenis, Sabrina Otterloo, Monique Vilders en Gwen Wolters.