Colofon

De Nieuwsbrief medewerkers FSW informeert medewerkers over beleid, praktische zaken, faciliteiten, workshops etc. welke direct of indirect met het werk te maken hebben. De nieuwsbrief verschijnt 2-wekelijks, maar vaker als dat nodig is.

Berichten in de nieuwsbrief worden éénmalig geplaatst. Herhalingsberichten worden uitsluitend geplaatst als daar dringende redenen voor zijn. Dit ter beoordeling van de redactie.

Verschijningsdata voorjaar 2017


Criteria

  • Aantal woorden: maximaal 400

  • De inhoud mag relevant zijn voor alleen één bepaalde groep medewerkers: bijvoorbeeld alleen wetenschappelijk/ondersteunend personeel, alleen docenten of alleen budgethouders. Maar, de inhoud moet wel relevant zijn voor alle instituten.

  • Schrijfstijl: hanteer een bondige, actieve schrijfstijl met korte zinnen. Maak indien nodig gebruik van tussenkopjes. Gebruik zo min mogelijk afkortingen. Indien nodig zal de redactie inkorten of, in overleg, uw tekst reviseren.

  • Foto: indien mogelijk levert u een bijpassende, rechtenvrije (jpg) afbeelding mee

  • Taal: Nederlands

Contact

Met vragen en/of opmerkingen kunt u mailen met de redactie.

Laatst Gewijzigd: 09-01-2017