Aanlevering cijfers

Om cijfers te kunnen inlezen in uSis, is het noodzakelijk dat de cijferlijst een bepaald format heeft. Het scheelt het OSC veel handmatig werk als u uw cijfers in het juiste format bij ons aanlevert. Daarom leggen wij hieronder uit op welke wijze wij uw cijfers graag willen ontvangen.

Format digitale cijferlijst

Cijferlijsten graag aanleveren m.b.v. dit Excelbestand format/ this format Excel file (in English), zodat de cijfers automatisch ingelezen kunnen worden in uSis. Het ingevulde bestand kunt mailen naar het OSC. De geprinte versie met handtekening graag langsbrengen bij het OSC in kamer 0A-51.

Het format ziet er op deze manier uit omdat wij de volgende gegevens nodig hebben om lijsten te kunnen inlezen in uSis:

  • Naam van het vak 

  • e-Studiegidsnummer

  • Is het een werkgroep- of tentamencijfer?

  • Tentamendatum (of datum laatste werkgroep)

  • Eerste kans of herkansing

  • Voor- en achternamen van studenten

  • Studentnummers 

  • In te voeren cijfers

  • Naam van de docent

  • Handtekening van de docent


Deadline en handtekening

Cijferlijsten of tentamenbriefjes dienen altijd uiterlijk 15 werkdagen na de tentamendatum met handtekening bij het OSC te worden aangeleverd. Deze termijn is vastgelegd in de OER. De handtekening van de examinator is wettelijk vereist om cijfers in uSis te mogen invoeren.

Cijfers moeten getekend worden door een officiële examinator, aangesteld door de Examencommissie. Als u niet zelf kunt tekenen, kunt u een collega-examinator vragen dit te doen. Medewerkers die niet zijn aangesteld als examinator, zoals secretaresses en onderwijsondersteunend personeel, zijn niet bevoegd om cijfers te ondertekenen.

Digitaal én op papier

Als u de cijfers van meerdere studenten tegelijk wilt doorgeven, ontvangen wij graag van u een digitale cijferlijst per e-mail (Excelbestand format/ format Excel file (in English)) én een geprinte versie van deze lijst met handtekening. De digitale versie gebruiken wij om de lijst in uSis te kunnen inlezen. Dit mogen wij pas doen als er ook een papieren versie met handtekening is aangeleverd.

Uw cijferlijst graag per e-mail sturen naar het OSC. De geprinte versie met handtekening graag persoonlijk langsbrengen bij het OSC in kamer 0A-51. Een scan van de getekende cijferlijst per e-mail volstaat ook.

Het cijfer zelf

Er mogen geen eindcijfers tussen 5,0 en 6,0 gegeven worden*. Deze dienen naar boven of naar beneden te worden afgerond. Daarnaast moet er altijd één decimaal achter de komma staan, ook in geval van hele cijfers zoals een 7,0.

Cijferlijsten waarop toch eindcijfers tussen 5,0 en 6,0 staan genoteerd, of cijfers met meerdere decimalen achter de komma, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

*Deelcijfers mogen wél uit een cijfer tussen 5,0 en 6,0 bestaan.

Alleen cijfers die ingevoerd moeten worden

De cijferlijst mag alleen studenten bevatten die een deel- of eindcijfer hebben behaald dat in uSis moet worden ingevoerd. Studenten die (nog) geen cijfer hebben gehaald, graag verwijderen van de lijst. Dit bespaart het OSC veel werk en verlaagt het risico op fouten.

Daarnaast ontvangen wij graag alleen cijfers die daadwerkelijk in uSis moeten worden ingevoerd, dus geen kolommen met deelcijfers die buiten uSis om worden bijgehouden. Dat is uw eigen administratie en werkt voor ons verwarrend.

Losse cijfers

Losse cijfers kunt u aanleveren op het digitale tentamenbriefje waarop u alle benodigde informatie invult en uw handtekening zet. Na invulling graag uitprinten, ondertekenen en inleveren bij het OSC. Papieren tentamenbriefjes zijn verkrijgbaar bij de Servicedesk FSW op de 1e etage.

Als u een cijfer alleen per e-mail aanlevert, dan kunnen wij dit niet in uSis invoeren en krijgt de student het cijfer dus niet toegekend. Dit is pas mogelijk op het moment dat wij ook een papieren tentamenbriefje met uw handtekening hebben ontvangen.

Contact

Met vragen en/of opmerkingen kunt u altijd langskomen of contact opnemen met het OSC

Laatst Gewijzigd: 01-05-2017