Organisatie rondom tentamens

In de facultaire tentamenprocedure van de FSW vindt u informatie over wat er van u als examinator verwacht wordt vóór, tijdens en na uw tentamen.

Tentamenprocedure FSW voor examinatoren


Tentamendeadline

Wij vragen u het tentamen uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de datum van afname bij ons aan te leveren. We krijgen regelmatig te horen dat dit wel erg vroeg is. Daarom leggen we graag aan u uit waarom het voor ons wenselijk is om het tentamen ruim op tijd te ontvangen.

De tentamenweken van de 4 instituten vinden veelal tegelijk plaats, waardoor er bij het OSC piekweken ontstaan. In januari heeft het OSC bijvoorbeeld bijna 60 tentamens te organiseren in 2 weken tijd. Dit vereist een strakke planning, waarbij we ook afhankelijk zijn van de planning en werkdrukte van anderen, zoals de drukker.

Om ervoor te zorgen dat wij de tentamenboxen van al deze tentamens op tijd klaar hebben, werken wij een aantal dagen vooruit. Zeker ingeval van meerdere tentamens op één dag, is het niet mogelijk om dit krapper te plannen. En op deze manier blijft er ruimte over om eventuele problemen direct op te kunnen vangen. Dit blijkt in de praktijk vaak nodig.

Het is voor onze planning dus erg prettig als u uw tentamen op tijd aanlevert. Mocht de deadline voor u een keer een probleem opleveren, dan kunt u daarover altijd contact met ons opnemen.

Vragen en/of opmerkingen

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het OSC.

Laatst Gewijzigd: 01-05-2017