Over P&O

De afdeling P&O geeft advies over de ontwikkeling en uitvoering van het P&O-beleid, voert de personeelsadministratie en geeft zij informatie aan medewerkers.

Hoofdtaken P&O

  • Informatieverstrekking aan medewerkers over de eigen arbeidsvoorwaarden
  • Voeren van de personeelsadministratie
  • Adviseren aan faculteitsbestuur en management


Samenstelling afdeling P&O

  • Een hoofd P&O die de afdeling aanstuurt en het faculteitsbestuur adviseert bij de vormgeving en uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid.
  • P&O adviseurs die, in principe voor een eigen aandachtsgebied, adviseren en faciliteren bij de uitvoering van het universitaire en facultaire personeelsbeleid.
  • Medewerkers personeelsbeheer die, in principe voor een eigen aandachtsgebied, de personeelsadministratie verzorgen en die de medewerkers informeren over de voor hen geldende arbeidsvoorwaarden en regelingen.

Contact

Voor de openingstijden van de balie en telefoonnummers van de P&O medewerkers kunt u onze contactpagina bezoeken.

Contact

Bezoek- en postadres, contactgegevens, openingstijden balie en webredacteur P&O afdeling.