Onafhankelijke vertrouwenspersonen

Intro
Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit of collega’s tegen problemen aanlopen. Wanneer het niet goed mogelijk is om deze problemen bespreekbaar te maken, kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.


Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag

Als u ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervindt, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon Personeelsaangelegenheden.
Lees meer>>

Vertrouwenspersoon Personeelsaangelegenheden (FSW)

De FSW vertrouwenspersoon is dr. Henk Tromp. Met hem kan een afspraak worden gemaakt per e-mail.

Afspraken kunnen (op verzoek) ook buiten het Pieter de la Courtgebouw plaatsvinden. De vertrouwenspersoon is er voor alle FSW medewerkers en alle, bij de Graduate School ingeschreven, promovendi.

Jaarverslag 2014


Voorbeelden van problemen op de werkvloer

De vertrouwensperoon kan u helpen bij bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer en kan zo bijdragen aan het oplossen ervan. U kunt hierbij denken aan:

  • Verstoorde werkverhouding: conflicten met leidinggevende en of collega’s;
  • Taak gerelateerde klachten: werk belasting, relevantie van werkzaamheden en perspectief;
  • Begeleiding van PhD candidates;
  • Algemene omgangsklachten: psychisch, fysiek en verbaal overlast;
  • Vermoedens van discriminatie: etnisch, sekse, leeftijd en geaardheid;
  • Vermoedens van seksuele intimidatie;
  • Vermoedens van fraude en plagiaat;
  • (Communicatie)problemen met uw leidinggevende en/of collega’s. 

Vertrouwenspersoon Personeelsaangelegenheden (universitair)

Medewerkers kunnen in hun arbeidsrelatie met de universiteit vragen of problemen hebben. Meestal worden die zaken door direct overleg tussen medewerker en leidinggevende opgelost, maar soms lukt dat niet. Is het niet (goed) mogelijk om uw probleem via de normale kanalen bespreekbaar te maken, dan kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen.

Lees meer>>

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Mw.prof.dr. I.M Tieken-Boon van Ostade

Mw.prof.dr. I.M Tieken-Boon van Ostade

Mw.prof.dr. I.M. Tieken-Boon van Ostade is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of omstandigheden die spelen bij wetenschappelijke integriteit en verdenkingen jegens een medewerker van de Universiteit Leiden.

Lees meer>>


Digitaal klachtenloket

Via dit digitale loket maakt u een keuze voor een afhandeling van uw klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit.

Website Digitaal Klachtenloket

Laatst Gewijzigd: 01-05-2017