Beginnen met sociale media

Veel mensen zien op tegen het ‘technische’ aspect van het starten van een social media account voor hun werk: hoe begin ik, hoe werkt het, wat kan ik fout doen?

Makkelijk en moeilijk

Veel mensen zien op tegen het ‘technische’ aspect van het starten van een sociale media account voor hun werk: hoe begin ik, hoe werkt het, wat kan ik fout doen? Maar dit is eigenlijk het makkelijkste deel. Het moeilijkste deel zit daar nog vóór, namelijk een antwoord vinden op de volgende vragen:


1. Waarom wil ik een sociale media account?

Bedenk goed wat u met dit account wilt gaan doen. Wie is de doelgroep en waar gaat u het over hebben? Vraag uzelf vooraf af of uw doelgroep hier behoefte aan heeft. Onderzoek ook of er niet al een ander medium is dat hierin voorziet, en hoe dit zich verhoudt tot uw beoogde sociale media account. Bepaal wat u wilt dat het oplevert en of dat opweegt tegen de investering. Bepaal ook hoe u dat gaat meten.

2. Hoeveel tijd kan ik er aan besteden?

Bedenk van tevoren dat sociale media tijd kost. De kern van sociale media is namelijk online interactie. Je moet tijd investeren om volgers te krijgen en tijd investeren om ze te behouden en met ze in gesprek te gaan. Denkt u dat dit niet gaat lukken? Probeer dan aan te sluiten bij een ander account waarmee u ook de doelen zou kunnen bereiken die u bij punt 1 hebt gedefinieerd.

Er is geen slechtere reclame denkbaar dan een account waar overduidelijk al in geen maanden iets is gebeurd.

3. Wat voor sociale media account wil ik?

Als u weet waarom u zich op sociale media wilt begeven, is de volgende vraag: welk kanaal sluit het beste aan bij de belevingswereld van mijn doelgroep? En op welke kan ik het beste mijn boodschap kwijt?

Vragen of twijfels?

Vind u het lastig om bovenstaande vragen te beantwoorden? Of wilt u met iemand praten om uw bestaande account meer succesvol te maken? Neem dan contact op met onze sociale media contactpersoon Sabrina Otterloo.


Laatst Gewijzigd: 15-12-2016