Qatgebruik maakt impulsiever

Wetenschappers van de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Granada onderzochten als eersten de invloed van de drug qat op iemands vermogen om ongewenste handelingen te onderdrukken. Veelvuldig gebruik blijkt de zelfbeheersing te verminderen, met alle (gevaarlijke) gevolgen van dien. Met steeds meer qatgebruikers is dat zorgwekkend te noemen.

Onderzoek naar actieonderdrukking

Bij kauwen op de blaadjes van de qatplant komen sappen vrij die een licht stimulerend effect hebben. Gebruikers worden actiever en spraakzamer en ze voelen geen honger of vermoeidheid meer.

Bij kauwen op de blaadjes van de qatplant komen sappen vrij die een licht stimulerend effect hebben. Gebruikers worden actiever en spraakzamer en ze voelen geen honger of vermoeidheid meer.

De Leidse cognitief psycholoog dr. Lorenza Colzato en haar collega-onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Universidad de Granada lieten mensen die vaak qat gebruiken een stopsignaaltaak uitvoeren. Ze moesten naar een beeldscherm kijken en op de juiste knop drukken zodra er een naar links of rechts wijzende groene pijl in beeld kwam. Als de kleur van die pijl direct na verschijnen in rood veranderde, mochten ze juist niet drukken. Wat betreft reactiesnelheid en accuratesse bij de groene pijlen presteerden qatgebruikers even goed als niet-gebruikers, maar het kostte hen aanzienlijk meer moeite om zich in te houden als de pijl rood werd.


Gevaarlijk

Uit die resultaten concluderen de onderzoekers dat langdurig qatgebruik effect heeft op de inhibitie, het vermogen om prikkels te onderdrukken. Dat kan gevaarlijk zijn, want die verminderde zelfbeheersing heeft invloed op sociaal en persoonlijk functioneren. Het werkt bijvoorbeeld roekeloos rijden of crimineel gedrag in de hand. De onderzoekers denken dat het zelfs kan meespelen bij het opkomen van verslaving: hoe meer iemand gebruikt, hoe minder hij in staat is om zichzelf er van te weerhouden te gebruiken.

Steeds meer gebruikers

De situatie wordt zorgwekkender doordat het aantal qatgebruikers de laatste decennia enorm is gestegen. Niet alleen in Oost-Afrika, waar men al eeuwenlang qat gebruikt, maar ook daarbuiten. Door migratie komt qatgebruik nu voor in etnische gemeenschappen over de hele wereld. Qat is in Nederland niet opgenomen in de Opiumwet en daardoor legaal.

Artikel

De onderzoeksresultaten verschenen in het open access-tijdschrift Frontiers in Cognition.
 
Colzato LS, Ruiz MJ, van den Wildenberg WPM, Bajo MT and Hommel B (2010)
Long-term effects of chronic khat use: impaired inhibitory control
Front.
Psychology1:219. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00219

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 14-01-2011