1 november 2010: Oratie Carolien Rieffe

Maandag 1 november jl. hield prof.dr. Carolien Rieffe (Psychologie) haar oratie.

Over de leerstoel

Carolien Rieffe (Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie) is bijzonder hoogleraar ‘Sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking’. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK).


Doel leerstoel

De NSDSK wil met deze leerstoel inzichten verkrijgen over het thema sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met gehoor- en/of communicatieproblemen. De sociale en emotionele ontwikkeling betreft verschillende aspecten, waaronder inzicht in de eigen emoties en emotieregulatie (coping), inzicht in emoties van anderen (empathie en theory of mind), en het omgaan met anderen, zoals het aangaan en onderhouden van functionele sociale relaties (bijvoorbeeld vriendschappen).

Carolien Rieffe onderzoekt de wijze waarop deze verschillende aspecten van het sociale en emotionele gedrag in de loop van de ontwikkeling vorm krijgen, en met name wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van psychopathologie bij de doelgroep. De verkregen inzichten kunnen preventief en curatief worden benut bij het verbeteren van het behandel- en begeleidingsaanbod voor kinderen en hun gezinnen.

De verwachting is dat de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de NSDSK leidt tot uitbreiding en verdieping van fundamentele kennis van de doelgroep, die weer zullen leiden tot een verbetering van de praktijk van diagnostiek en zorg voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperking. Met gezamenlijke publicaties wordt een brede doelgroep bereikt.

Meer informatie over Carolien Rieffe en haar onderzoek

Laatst Gewijzigd: 02-11-2010