Eredoctoraat voor Peter van Straaten

Peter Van Straaten krijgt zijn eredoctoraat vanwege de uiterst scherpzinnige wijze waarop hij mensen en maatschappelijke verschijnselen observeert en analyseert, en gedrags- en denkprocessen blootlegt. Hiermee verrijkt hij het wetenschappelijk onderwijs en bewijst hij ook de wetenschap zelf een dienst. Zijn erepromotor is de hoogleraar experimentele klinische psychologie Willem van der Does.


Chroniquer

Gedurende ruim een halve eeuw heeft Peter van Straaten zich ontwikkeld tot een van de voornaamste chroniqueurs van de Nederlandse samenleving. Zijn werk herinnert de moderne, technologisch verwende, wetenschapper eraan dat observatie van gedrag met het blote – maar getrainde – oog de onmisbare basis is voor de psychologie. 

In het universitaire onderwijs blijken de tekeningen van Peter van Straaten zeer behulpzaam om studenten een beeld te geven van uiteenlopende psychologische verschijnselen, waaronder alledaagse uitingsvormen van zelfs zeldzame persoonlijkheidsstoornissen – een vaardigheid die nog ongeoefende psychologen gewoonlijk lastig onder de knie krijgen.

Over Peter van Straaten

CV
Peter van Straaten (1935) volgde het gymnasium in zijn geboorteplaats Arnhem en studeerde aan de Kunstnijverheidsschool (tegenwoordig Rietveld Academie) te Amsterdam. In 1958 begon hij bij Het Parool als reportagetekenaar. Tussen 1968 en 1987 publiceerde hij in deze krant ruim 5000 afleveringen van de strip Vader & Zoon. Sinds 1968 werkt hij ook voor Vrij Nederland, waarvoor hij wekelijks een prent maakt. Tot zijn geschreven werk behoren het feuilleton ‘Agnes’ en ook de rubriek ‘Leuk is anders’, waarmee hij Simon Carmiggelt opvolgde.

Prijzen
In 1970 kreeg Peter van Straaten de Lucas Oomsprijs voor Journalistiek, in 1983 de Stripschapprijs en in 1994, 1997 en 2003 de Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het jaar. In 1996 volgde een Koninklijke onderscheiding en in 2006 de Gouden Ganzenveer vanwege zijn grote betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in Nederland. In 2010 werd hem de Jacobus van Looyprijs toegekend, een vijfjaarlijkse prijs voor dubbeltalenten.

Voor wie zijn eredoctoraten

Een eredoctoraat van de Universiteit Leiden wordt toegekend aan bijzondere, professionele wetenschappers. Daarnaast komen ook personen ervoor in aanmerking die in cultureel of maatschappelijk opzicht werkzaamheden hebben verricht waardoor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op uitzonderlijke wijze zijn bevorderd.

Laatst Gewijzigd: 09-12-2010