Vidi voor dr. Trui Steen

Dr. Trui Steen (Bestuurskunde) ontvangt de NWO Vidi-subsidie voor het project 'Double Bind. Public service professionals coping with contrasting demands’.

Over de Vidi

Dr Trui Steen, universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde, ontvangt de Vidi-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. De subsidie is gericht op excellente onderzoekers die reeds hun capciteiten hebben bewezen op het gebied van onderzoek binnen de top tien van hun peer group.


Double Bind

De Vidi-subsidie is toegekend aan een vijf-jarig project, getiteld 'Double Bind. Public service professionals coping with contrasting demands’. De studie van 'public service motivation', een persoonlijke betrokkenheid bij het publieke belang, is een dwingende noodzaak in het hedendaagse openbaar bestuur. Er is echter weinig bekend over hoe 'public service motivation' daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Centraal in dit onderzoek is de openbare dienst die wordt gekenmerkt door veelheid en ongrijpbaarheid van de doelen, evenals de behoefte om beslissingen te nemen ten aanzien van dilemma's. Het onderzoek zal bestuderen hoe de openbare dienst professionals hun motivatie afstemmen binnen de organisatorische en sociale context waarin ze werken.

De studie richt zich op dierenarts-inspecteurs die werkzaam zijn in de voedselveiligheid. Dit biedt een unieke setting. De inspecteurs werken in een veeleisende omgeving, met zowel 'face-to-face' interactie en sociale en politieke aandacht voor hun werk.

Het project zal bestaan uit twee promovendi en nauwe samenwerking met internationale experts in het veld.

Laatst Gewijzigd: 16-11-2010