Subsidie voor polarisatieonderzoek

Prof.dr. Paul Vedder en dr. Mitch van Geel hebben van ZonMW een subsidie toegewezen gekregen om onderzoek te doen naar polarisatie tussen islamitische en niet–islamitische jongeren.


Problematiek

Polarisatie tussen autochtoon Nederlandse en Islamitische migrantenjongeren is aanhoudend een belangrijk probleem. Er is sprake van vermijding van contact, en deze groepen hebben negatieve attitudes over elkaar.

Drie vragen

De uit te voeren studie draait om drie vragen:

  1. Hoe komt deze polarisatie tot stand?

  2. Hoe kunnen polariserende jongeren het best herkend worden?

  3. Wat kan er tegen deze polarisatie gedaan worden? Om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van vooroordelen wordt gebruik gemaakt van de i'ntegrated-threat theory'.

'Integrated-threat theory'

In andere studies is gebleken dat de 'integrated-threat theory' een beschrijving levert van de totstandkoming van polaristatie onder meerderheids- en minderheidsgroepen. Om vooroordelen te herkennen is ervoor gekozen om gegevens te gebruiken die relatief gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de resultaten goed bruikbaar zijn voor jongerenwerkers en beleidsmakers.

Interventie op schoolniveau

Tot slot zal een interventie op schoolniveau onderzocht worden, waarbij leerlingen van een school met een voornamelijk islamitische leerlingenpopulatie en een school met een voornamelijk autochtoon Nederlandse leerlingenpopulatie een week lang zullen kennismaken en samenwerken. Dit met als doel polarisatie tussen deze jongeren te verminderen.

De interventie is gebaseerd op werk van Allport (1954) en Sherif (1966), die aantoonden dat positief interetnisch contact en coöperatie effectieve componenten zijn in het verminderen van vooroordelen en negatieve groepsverhoudingen.

Laatst Gewijzigd: 11-01-2011