Casimir Prijs

De criteria en de procedures van de onderwijsprijs van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Criteria

Prof.dr. Rommert Casimir

Prof.dr. Rommert Casimir

 1. De docent geeft inspirerend onderwijs.
 2. De docent stimuleert een wetenschappelijke attitude bij de studenten.
 3. De docent maakt gebruik van activerende onderwijsvormen.
 4. De docent stimuleert de eigen verantwoordelijkheid bij de studenten.
 5. De docent draagt bij aan de internationalisering van het onderwijs.
 6. De docent is toegankelijk voor de studenten.
 7. De docent geeft de studenten een goede begeleiding en goede feedback.
 8. De docent is volledig en duidelijk in de informatievoorziening over het vak.
 9. De docent draagt actief bij aan de ‘academic community’.
 10. De docent levert een buitengewone onderwijsprestatie.    Gegevens

 1. De voordrachtformulieren van de Opleidingscommissies die een kandidaat voordragen.
 2. Schriftelijke evaluaties door de studenten van het onderwijs van de voorgedragen kandidaten.
 3. Cursushandleidingen, syllabi, opdrachten aan studenten, voorbeelden van tentamens en ander materiaal van de voorgedragen kandidaten dat de Opleidingscommissie relevant acht. 

Procedure

 1. Het Faculteitsbestuur stelt een jury in.
 2. De Opleidingscommissies brengen door tussenkomst van de Instituutsbesturen aan de facultaire jury een voordracht uit van 1 kandidaat die in aanmerking komt voor de onderwijsprijs. Hierbij moet een voordrachtformulier worden ingevuld waarbij per criterium een toelichting wordt gegeven. Daarnaast moet bij de voordracht schriftelijk onderwijsmateriaal worden aangeleverd.
 3. De jury stelt een vertrouwelijke voordracht op van 1 kandidaat op basis van het ingeleverde materiaal. Indien nodig kan de jury de opleidingscommissie(s) om nadere gegevens vragen
 4. De jury legt deze voordracht ter besluitvorming voor aan het Faculteitsbestuur.
 5. De voorzitter (of zijn/haar plaatsvervanger) van de jury maakt de winnaar bekend en reikt de onderwijsprijs uit, bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het Faculteitsbestuur. De prijs bestaat uit een oorkonde, het juryrapport en een geldbedrag van € 1.000,-.

Meer informatie

Voor vragen over deze prijs kunt u contact opnemen met Neline Ritsma (Stafbureau FSW).

Laatst Gewijzigd: 09-09-2015