Reglementen

Gedragscode omgangsvormen

Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat binnen de Universiteit Leiden.


Plagiaatregeling

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen.