Wetenschappelijke integriteit

Plagiaatregeling

Plagiaat is een schending van de intellectuele eigendom van een ander. Universiteit Leiden beschouwt plagiaat als een ernstig vergrijp waarop strenge straffen kunnen volgen.