Commissie Ethiek Psychologie (CEP)

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.

Voorzitter Bernet Elzinga

Voorzitter Bernet Elzinga


Procedure

1) Onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt, moet ter toetsing worden voorgelegd aan de Medisch Ethische Commissie van het LUMC of een andere erkende Medisch Ethische Commissie in Nederland (en het onderzoeksvoorstel hoeft dan niet te worden ingediend bij de CEP). Zie guidelines en website WMO.

2) Al het overige onderzoek dient, voorafgaand aan de uitvoering, ter toetsing worden voorgelegd aan de CEP. Onderzoeksvoorstellen dienen door de verantwoordelijke senior-onderzoeker (HGL, UHD, UD, Post-doc) te worden ingediend via het aanmeldingsformulier op de SharePoint van de CEP.

3) De CEP beoordeelt elk onderzoeksvoorstel op ethische gronden en geeft zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, een beslissing of het onderzoek kan worden uitgevoerd.

4) Pas na goedkeuring door de CEP, kan het onderzoek ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat onderzoekers in hun planning rekening moeten houden met de benodigde tijd voor beoordeling door de CEP.

Aanmeldingsformulier voor onderzoek

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en indienen via de SharePoint van de CEP. Zie de handleiding voor meer informatie.

Klachtenprocedure

Indien er klachten zijn betreffende aspecten van onderzoek (zowel participatie als exclusie van onderzoek) dat is goedgekeurd door de CEP, dan kan men zich richten tot de voorzitter: Prof. Dr. B.M. Elzinga via elzinga@fsw.leidenuniv.nl

Extra richtlijnen

Contact

Commissie Ethiek Psychologie (CEP)
tav mw. drs. M. Leemkuil
Instituutsbureau Psychologie
Universiteit Leiden
Postbus 9555
2300 RB LEIDEN

Kamer 2A53
Tel: 071-5273725
ethiekpsychologie@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 20-03-2017