Onderzoekssubsidies

Onderzoekssubsidies zijn van essentieel belang voor de onderzoeksprogramma's van de FSW en voor de carrières van haar onderzoekers. De Faculteit en 'Leiden University Research and Innovation Services' (LURIS) verlenen steun bij het vinden van subsidiënten en indienen van onderzoeksvoorstellen.


LURIS

LURIS is het 'Technology Transfer Office' van de Universiteit Leiden en heeft als taak om de kennisoverdracht van universiteit naar maatschappij te bevorderen. Op de LURIS website (Engels) staat meer informatie over hun belangrijkste activiteiten.

Contactpersonen

Laatst Gewijzigd: 12-07-2013