Regeling Wetenschappelijke integriteit

Binnen de universiteit zijn alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verantwoordelijk voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te worden nageleefd. De inhoudelijke basis voor het beleid op dit gebied is de Nederlandse Gedragscode van de VSNU Wetenschapsbeoefening (aangenomen in 2004, gewijzigd in 2012).

De procedures rond (mogelijke) klachten over wetenschappelijke integriteit en de functie van de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden staan beschreven in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden.


Laatst Gewijzigd: 17-02-2014