Oosterloo, drs. R.J. (Rolf) MPA

Functie:
  • Portefeuillehouder bedrijfsvoering
Expertise:
  • Bedrijfsvoering


Telefoon: +31 (0)71 527 4055
E-Mail: r.j.oosterloo@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, Faculteitsbestuur
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A51


Rolf Oosterloo (1957) volgde de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Juridisch-Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en de post-academische Master of Public Administration (MPA) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij heeft verschillende posities bekleed in het secundair en tertiair onderwijs, waaronder beleids- en managementfuncties bij de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, TU Delft en het Ministerie van OCW. Bij de FSW draagt Oosterloo de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de primaire processen en de beleidsontwikkeling rondom de bedrijfsvoering.

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015