Stafbureau

Het stafbureau staat het faculteitsbestuur in de meest brede zin bij.

Takenpakket Stafbureau

  • ondersteuning faculteitsbestuur
  • beleidsvoorbereiding (onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering)
  • het uitwerken van de bestuurlijke inrichting, reglementering en de hoofdlijnen van de administratieve organisatie van de faculteit
  • invulling en bewaking van de planning en controlcyclus en de ondersteuning hiervan
  • het onderhouden van de relaties en contacten met de buitenwereld, het universitaire bestuursbureau en beleidsmakers binnen de instituten
  • het zorgdragen voor de afstemming en coordinatie tussen facultair en instituuts niveau, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan de communicatie.


De activiteiten bestaan deels uit cyclische processen, deels uit activiteiten met een projectmatig karakter.

Medewerkers Stafbureau

Mw. drs. F.W. Bouhuijs 
Mw. drs. H.W. Bergsma
Dr. M.P.H.D. Cleiren 
Mw. drs. E.A.M. Gelissen
Mw. drs. L. Gijsbers MSc  
Dhr. C.J.J. van de Griend MSc, MA
Studiekeuze/loopbaanadviseur 
Beleidsmedewerker onderzoek en valorisatie
Adjunct-coördinator Honours College
Beleidsondersteunend medewerker
Studiekeuze/loopbaanadviseur 
Bestuursecretaris FSW
 
 
Mw. drs. S.J.M. Keijsers 

 
Studiekeuze/loopbaanadviseur
Mw. N. Mansouri
Dhr. R. P.H.C.W. Molenkamp MSc Mw. R. Mom
Mw. drs. S.A. Otterloo  
 
Mw. N.C. Plug
Mw. M.M. Poulina 
Medewerker POPcorner
Controller
Secretaresse
Junior communicatieadviseur
 
Projectleider
Management assistent Honours College
Mw.dr. J.H. Ravesloot Senior beleidsmedewerker onderwijs
Mw. N.C. Ritsma-van Duyn
Mw. D. Verheijen
Mw. drs. M.M.E. Vilders
Mw. dr. M.J.A.J. Verhallen

Mw. dr. G.E. Wolters
Beleidsondersteunend medewerker
Management assistent
Hoofdredacteur website FSW
Coördinator FSW Honours
College
Beleidsmedewerker M&C, internationalisering, Graduate School

 
 
 
 
 

Openingstijden secretariaat ed.

Openingstijden secretariaat:

Maandag t/m donderdag 09:00-17:00 u.
Vrijdag 09:00-13:00 u.

Locatie:
kamer 3.A55

Contact:
Telefoon: 071- 527 4003
E-mail: rmom@fsw.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 26-10-2016