Sherwood-Smith, dr. M.C. (Maria)

Functie:
  • Docent Wetenschappelijk Engels
Expertise:
  • Wetenschappelijk Engels


Telefoon: +31 (0)71 527 4892
E-Mail: m.c.sherwood-smith@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4.C04


Maria Sherwood-Smith studeerde Duits en Frans aan Trinity College Dublin en promoveerde aan de universiteit van Oxford. Na twee tijdelijke functies als docent Duitse Taal- en Letterkunde aan de universiteiten van Manchester en Oxford verhuisde zij in 1999 naar Nederland, en was tot 2002 als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast deze functies verrichtte zij vertaal- en correctiewerk, voornamelijk voor wetenschappelijke publicaties. Sinds maart 2003 werkt ze als vertaler Engels bij het Korps landelijke politiediensten (nu de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie). Maria is sinds oktober 2013 als Docent Wetenschappelijk Engels werkzaam aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Overzicht publicaties Maria Sherwood-Smith (2014)

Kerntaken

  • Helpen verzorgen van door instituten georganiseerde cursussen presenteren (schriftelijk en mondeling) in het Engels voor researchmaster-studenten en promovendi.
  • Korte cursussen wetenschappelijk Engels voor researchmaster-studenten en promovendi.

  • Individuele taalondersteuning researchmaster-studenten en promovendi.

Werkdagen

  • Dinsdag en vrijdag: 09.00 - 14.30 uur

  • Donderdag: 09.00 – 17.00 uur

Laatst Gewijzigd: 24-12-2015