Vilders, drs. M.M.E. (Monique)

Functie:
  • Hoofdredacteur website FSW
Expertise:
  • Webredactie
  • Content management
  • Engels


Telefoon: +31 (0)71 527 6767
E-Mail: mvilders@fsw.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, Stafbureau
Werkadres: Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A44


Monique Vilders studeerde Semitische Talen en Culturen en Near Eastern Archaeology aan de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is zij werkzaam als hoofdredacteur van de FSW website en van de website van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Sinds februari 2014 werkt zij volledig voor de faculteit.

Laatst Gewijzigd: 24-12-2015