Orthopedagoog

Waar kan je aan de slag als orthopedagoog?

Waar kan je aan de slag als orthopedagoog?

  • Velen kiezen voor een baan in de hulpverlening en hebben in hun werk direct contact met kinderen en ouders in het kader van diagnostiek en behandeling.
  • Daarnaast vervullen orthopedagogen vaak een centrale rol bij de begeleiding van professionals die dagelijks met kinderen en jongeren optrekken, zoals leerkrachten en groepsopvoeders.
  • Orthopedagogen kunnen zich ook bezig houden met wetenschappelijk onderzoek op bovengenoemde terreinen. Dat kan vooral fundamenteel zijn en gericht op theorievorming, maar ook praktijkgericht of ondersteunend voor het beleid van instellingen of de overheid.
  • We zien verder een groeiend aantal orthopedagogen werkzaam in beleids- en managementfuncties.


Kernaspecten

De meeste orthopedagogen zullen in hun werkzaamheden deze drie aspecten, zij het in wisselende mate, tegenkomen:

  • hulpverlening;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • beleid en management.

Voor alle orthopedagogen geldt dat zij vaak een aanvullende opleiding volgen om hun werk verder te professionaliseren.

Meer informatie

Bezoek de website Studenten Loopbaan Service FSW.

Laatst Gewijzigd: 11-09-2017