Bachelor

In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je een goed beeld van de vragenstukken waar afgestudeerde pedagogen en onderwijskundigen mee te maken krijgen. Ook helpt het je te bepalen of de opleiding écht bij je past. Je maakt kennis met Pedagogische Wetenschappen en met inleidingen in wetenschappen die voor pedagogen van belang zijn. Daarnaast leer je de basisvaardigheden voor het verrichten van onderzoek.

Na de propedeuse volg je (bijna) het gehele tweede studiejaar nog een aantal verplichte vakken van de bacheloropleiding: de basisbachelor. Vervolgens kies je aan het einde van je tweede jaar voor een van de volgende specialisaties:


  • Gezinspedagogiek
  • Leerproblemen
  • Onderwijsstudies
  • Orthopedagogiek 

In je derde jaar mag je 20 ECTS (studiepunten) vullen met keuzevakken. Dit biedt je de gelegenheid om je te oriënteren op andere vakgebieden of juist om je kennis van Pedagogische Wetenschappen nog verder te verdiepen.

Meer informatie

Op StudereninLeiden.nl vind je alle informatie over de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen.  

Laatst Gewijzigd: 11-09-2017